דו"ח שכר שווה לעובד ולעובדת 2023

 דוח קסטרו-הודיס - לצפייה לחץ כאן

אנחנו בקבוצת קסטרו-הודיס חותרים לשוויון מגדרי ולקידום נשים, המהוות 85% מעובדי הקבוצה ומאיישות למעלה ממחצית מתפקידי המטה וכ- 80% מדרקטוריון החברה

 

.אנו מאמינים ששוויון בין המינים הוא ערך חשוב, המאפשר לכל עובדת ולכל עובד לממש את הפוטנציאל האישי והמקצועי שלהם

 

.ניתוח הנתונים, מאשר כי השכר והתנאים הנלווים בחברה משולמים על בסיס קריטריונים מקצועיים כגון: היקפי משרה, וותק, פרמיות וכיו"ב

 

דו"ח שכר שווה לעובד ולעובדת 2022

 דוח קסטרו כולל את חברות קסטרו, איב רושה וקיקו מילאנו - לצפייה לחץ כאן
 דוח טופטן כולל את הודיס, טופטן, קרולינה למקה ואורבניקה - לצפייה לחץ כאן

אנחנו בקבוצת קסטרו-הודיס חותרים לשוויון מגדרי ולקידום נשים, המהוות 85% מעובדי הקבוצה ומאיישות למעלה ממחצית מתפקידי המטה וכ- 50% מדרקטוריון החברה

 

.אנו מאמינים ששוויון בין המינים הוא ערך חשוב, המאפשר לכל עובדת ולכל עובד לממש את הפוטנציאל האישי והמקצועי שלהם

 

.מסיבות אלה אנו מברכים על כניסה לתוקפו של התיקון לחוק, העומד בקנה אחד עם ערכי הקבוצה

 

.ניתוח הנתונים, מאשר כי השכר והתנאים הנלווים בחברה משולמים על בסיס קריטריונים מקצועיים כגון: היקפי משרה, וותק, פרמיות וכיו"ב

 

 דו"ח שכר שווה לעובד ולעובדת 2021 - לצפייה לחץ כאן

הדוח מתייחס לחברות הודיס ,קסטרו ופאלו ריטייל (אורבניקה)

אנחנו בקבוצת קסטרו-הודיס חותרים לשוויון מגדרי ולקידום נשים, המהוות 70% מעובדי הקבוצה ומאיישות למעלה ממחצית מתפקידי המטה וכ- 50% מדרקטוריון החברה

 

.אנו מאמינים ששוויון בין המינים הוא ערך חשוב, המאפשר לכל עובדת ולכל עובד לממש את הפוטנציאל האישי והמקצועי שלהם

 

.מסיבות אלה אנו מברכים על כניסה לתוקפו של התיקון לחוק, העומד בקנה אחד עם ערכי הקבוצה

 

.ניתוח הנתונים, מאשר כי השכר והתנאים הנלווים בחברה משולמים על בסיס קריטריונים מקצועיים כגון: היקפי משרה, וותק, פרמיות וכיו"ב